ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Путильського районного
центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді
від «__» _______ 2012 року № ____


Порядок складення та подання до Путильського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді запитів на інформацію


1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит може бути поданий до Путильського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (далі - Центр):

 

  • на поштову адресу - 59100, смт. Путила, вул. Українська, 180;
  • на електронну адресу - putyla-rcsssdm@ukr.net;
  • за телефоном - (03738) 2-22-12.

 

3. Запит може бути поданий особисто до відділу організаційно-правової та кадрової роботи Центру в робочий час: понеділок - четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.15, перерва на обід - з 12.00 до 12.45.

4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

 

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

6. Для подання письмового запиту запитувач може використати 
форму, яку він може отримати у відділі організаційно-правової та кадрової роботи Центру.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає 
зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені 
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, 
його оформлює провідний спеціаліст відділу організаційно-правової та кадрової роботи Центру, відповідальний за ведення загального діловодства із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту 
проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування 
Центру, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.