КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2013 р. № 845

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного  типу та прийомних сім’ях
за принципом "гроші ходять за дитиною”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 293, № 71, ст. 2673; 2008 р., № 8, ст. 201, № 28, ст. 887, № 63, ст. 2134, № 93, ст. 3074; 2011 р., № 12, ст. 517; 2012 р., № 81, ст. 3277), зміни, що додаються.

                     Прем’єр-міністр України                                                      М. АЗАРОВ

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2013 р. № 845

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
за принципом
"гроші ходять за дитиною”

1. Пункт 5 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"копія посвідчення, що підтверджує статус особи, наданий відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні”.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим.

2. Доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:

"91. Розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення, що виплачується громадянам, які отримали статус особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків.”.

_____________________