Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюють соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу. Соціальний супровід передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу.

Соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу здійснюється постійно. Для здійснення соціального супроводження за дитячим будинком сімейного типу закріплюється соціальний працівник відповідного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який пройшов спеціальну підготовку. Соціальний працівник проходить навчання не рідше ніж один раз на п’ять років.

 

Служби у справах дітей за місцем розташування дитячого будинку сімейного типу надають допомогу батькам у підборі та влаштуванні дітей у сім’ю та здійснюють контроль за умовами проживання, виховання дітей-вихованців.