Шодо порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги

 на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною”

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 983 було внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною”, а саме:

-   до переліку документів, які прийомним батькам та батькам-вихователям необхідно додати  до заяви для призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення батьків додано копію виписки із акту огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину інваліда, виданих в установленому МОЗ порядку;

-   у разі якщо особи, яким виповнилося 18 років, за умови здобуття ними загальної середньої освіти та вступу на навчання за денною формою у вищий навчальний заклад І-ІV рівня акредитації або професійно-технічний навчальний заклад соціальна допомога на період вступної кампанії нараховується на підставі клопотання служби у справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для вступу до відповідного навчального закладу. Тобто, батькам разом з дитиною необхідно подати документи до приймальної комісії, де отримати документ, що підтверджує цей факт, а потім звернутися із відповідною заявою  до служби у справах дітей за місцем проживання сім’ї, після чого остання повинна повідомити відповідні органи соціального захисту населення.

-   визначено, що державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам не включається в розрахунок різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром всіх виплат, які нараховуються на дитину. Тобто, на дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства батьки будуть отримувати і два прожиткові мінімуми і соціальну допомогу по інвалідності.

Просимо дану інформацію довести до відома прийомних батьків та батьків-вихователів та, у разі потреби, надати їм необхідну допомогу щодо приведення стану речей у відповідність до норм чинного законодавства.